ویزای چین

ویزای چین

ویزای گروهی توریستی عادی چین ۳۰ روزه
مدت زمان اخذ ویزا ۷ روز کاری
تعداد روز اقامت ۳۰
اعتبار بر اساس تاریخ بلیط
قیمت ۹۵ دلار
ویزای گروهی توریستی فوری چین ۳۰ روزه
مدت زمان اخذ ویزا ۶ روز کاری
تعداد روز اقامت ۳۰
اعتبار بر اساس تاریخ بلیط
قیمت ۱۳۰ دلار
ویزای انفرادی توریستی عادی چین ۳۰ روزه
مدت زمان اخذ ویزا ۷ روز کاری
تعداد روز اقامت ۳۰
اعتبار ۹۰
قیمت ۱۲۵ دلار
ویزای انفرادی توریستی فوری چین ۳۰ روزه
مدت زمان اخذ ویزا ۵ روز کاری
تعداد روز اقامت ۳۰
اعتبار ۹۰
قیمت ۱۵۵ دلار
نوع ویزا مدت زمان اخذ ویزا تعداد روز اقامت اعتبار قیمت
ویزای گروهی توریستی عادی چین ۳۰ روزه ۷ روز کاری ۳۰ بر اساس تاریخ بلیط ۹۵ دلار
ویزای گروهی توریستی فوری چین ۳۰ روزه ۶ روز کاری ۳۰ بر اساس تاریخ بلیط ۱۳۰ دلار
ویزای انفرادی توریستی عادی چین ۳۰ روزه ۷ روز کاری ۳۰ ۹۰ ۱۲۵ دلار
ویزای انفرادی توریستی فوری چین ۳۰ روزه ۵ روز کاری ۳۰ ۹۰ ۱۵۵ دلار

جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۷۰۱۰۰۰ تماس بگیرید.

مدارک لازم برای ویزای چین:


  1. اصل پاسپورت با بیش از ۳ صفحه خالی.
  2. ۲ قطعه عکس ۶*۴ رنگی  پشت زمینه سفید بدونه عینک و مطابق با عکس پاسپورت.
  3. کپی صفحه اول و دوم شناسنامه با نام و نام خانوادگی همسر و فرزندان در صورت مجرد بودن نام و نام خانوادگی پدر و مادر.
  4. مشخصات فردی مسافر به صورت کامل.  لینک دانلود فرم مشخصات فردی برای ویزای چین.
  5. تمکن مالی با بیش از مبلغ ۱۰ میلیون تومان به زبان انگلیسی با مهر و امضاء بانک .

آنچه باید بدانید:


  1. اگر شروع تاریخ صدور گذرنامه پس از ۲۰۱۵/۰۱/۰۱ باشد بایستی اصل پاسپورت قبلی همراه گذرنامه جدید ارسال گردد.
  2. اگر مسافر قبل از صدور ویزا خود اقدام به رزرو هتل و ویزا کند کلیه مسئولیت به عهده مسافر بوده و این آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.
  3. اگر لیبل هر ویزای قبلی از پاسپورت مسافر جدا شده باشد مسافر بلک لیست خواهد شد.