ویزای قطر

ویزای قطر

ویزای قطر توریستی و تجاریی
مدت زمان اخذ ویزا تماس بگیرید
۸۸۷۰۱۰۰۰
تعداد روز اقامت تماس بگیرید
۸۸۷۰۱۰۰۰
اعتبار تماس بگیرید
۸۸۷۰۱۰۰۰
قیمت تماس بگیرید
۸۸۷۰۱۰۰۰
نوع ویزا مدت زمان اخذ ویزا تعداد روز اقامت اعتبار قیمت
ویزای قطر تماس بگیرید
۸۸۷۰۱۰۰۰
تماس بگیرید
۸۸۷۰۱۰۰۰
تماس بگیرید
۸۸۷۰۱۰۰۰
تماس بگیرید
۸۸۷۰۱۰۰۰

جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۷۰۱۰۰۰ داخلی ۱۰۴ خانم باقریی تماس بگیرید.

مدارک لازم برای ویزای چین:


  1. اسکن پاسپورت با بیش از ۶ ماه اعتبار و ۲ صفحه خالی.
  2. اسکن عکس با پشت زمینه سفید و جدید باشد.

آنچه باید بدانید:


  1. اگر مسافر قبل از صدور ویزا خود اقدام به رزرو هتل و ویزا کند کلیه مسئولیت به عهده مسافر بوده و این آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.