درباره ما سفرهای نیلوفرانه ایرانیان

درباره ما  سفرهای نیلوفرانه ایرانیان


این شرکت در سال ۱۳۸۵ با برند آریا تور اکراین فعالیت خود را به صورت تخصصی در زمینه ارائه خدمات گردشگری در کشور اکراین به عنوان کارگزار و طرف قرار داد شرکت های ایرانی آغاز نمود.

 

در سال ۱۳۹۲ به لطفا تلاش مدیران و پرسنل سخت کوش و همچنین همایت مشتریان عزیز شرکت سفرهای نیلوفرانه ایران به شماره ثبت ۴۴۸۰۸۸ تاسیس گردید.

 

هدف ما برنامه ریزی، مطالعه، هدایت و اجرای جذاب ترین تورهای تفریحی، تجاری، درمانی، نمایشگاهی، فرهنگی، علمی و ورزشی در داخل و خارج از کشور به مردم عزیزمان ایران می باشد.